Phaen Rak Phaen Rai (Thai-Drama) (2013)

  Phaen Rak Phaen Rai (Thai-Drama) (2013)
 • Title : Phaen Rak Phaen Rai (Thai-Drama) (2013)
 • Alternative Title(s) : Phaen Rak Phaen Rai (แผนรักแผนร้าย) / Love Scheme Evil Scheme
 • Hardsubbed or Softsubbed: Hardsubbed
 • English Subtitles: Yes
 • Number of Episodes: 15
 • Date Aired (YYYY-MM-DD): February 13, 2013-April 3, 2013
 • More Info: http://www.sharerice.com/index.php/Pan_Ruk_Pan_Rai_2013
 • Summary:

  One day there was a fire in the hospital so the hospital staff was rushing to take the babies out of the nursery. During the fire Korya accidentally fell into the river next to the hospital and floated all the way to Chiang Mai. She was adopted by the church there. Korya grew up in Chiang Mai until she was about 20 years old.

  Korya’s grandfather couldn’t take her mother’s crying and sickness everyday so he hired someone to look for her. He knew that Korya had a necklace and ring that her mother gave to her when she was born. He made a new fake necklace and hired someone to be Korya because he knew that he would never find the real daughter.

  In Chiang Mai, the person who he hired found the real Korya by accident. He told her everything about her wealthy family. Korya didn’t want to leave the nuns at the orphanage that she grew up in. Id’s father wanted to buy the orphanage in order to build a resort there. Korea decided to ask her mother to help her keep the orphanage alive. Payia is Korya’s best friend and enemy as they grew up together and lived with each other for a long time.

  She spied on Korya and asked if she could she live with Korya and her new family. Korya said no because she’s coming back but Payia packed her stuff and followed Korya to Bangkok. A storm hit and caused Korya and Payia’s cars to crash leaving only both of them alive. Payia is fine but Korya is hurt. Payia was worried about Korya. She help Korya but Payia saw the necklace and decided to hit Korya with a branch. Korya then lost her memories. Id found Korya and took her to the hospital. He doesn’t know that she had lost her memories. As soon as she woke up she didn’t know nor remembered him. He talk to the doctor, who was his best friend, the doctor said Korya lost her memories and the injury she had wasn’t from the car crash. Someone must have hit her head with something hard. Id tricked Korya into thinking that she was his girlfriend so she could be safe.

  Payia took the necklace and tricked Korya’s mother that she was her long lost daughter. Now Payia became rich and got anything she wanted. Korya couldn’t remember anything and Payia doesn’t knew that Korya is still alive. She thought she killed her but they meet again at a party the mom throws. Payia doesn’t know that Korya lost her memories and decided to choke her at the private party when no one else was around. Payia stopped when she heard Korya say that she lost her memories. She doesn’t remember what Id had done to her. Everyone eventually wants to help Korya find her lost memories but Id is unhappy about it because that would mean that Korya realizes she’s not Id’s girlfriend in real life. Plus Korya’s male friend from the orphanage, Chinsanu, secretly likes Korya as well. Korya getting her memories back might mean that she goes back to being with Chinsanu.

  At the party Chinsanu notices Korya because he remembers her voice but he couldn’t tell its was Korya because he was blind. After getting eye surgery he wanted to see Korya but he doesn’t know that she has lost her memories. He had a strange feeling that Korya looked familiar but he couldn’t tell it was Korya because he was blind. So Chinsanu teams up with another female friend to figure out if the Korya now is the same as the Korya from his orphanage or not So he followed Korya and Id to the temple and brought his friend to see if that was Korya. They went to the temple and Id left Korya’s ring that is shaped like a star. Id took the ring off of Korya’s hand in the hospital beforehand and showed Chinsanu Korya’s finger. Id didn’t give the ring back because he thought that ring was from Chinsanu and he said Korya had promised Chinsanu when he got eyes surgery she would engage him.

  Payia becomes more and more paranoid that someone will find out about her masquerading as the Korya so she plots the death of those who suspect her. On top of that list includes the Grand Aunt, the head servant, her grandfather, and even her own mother. The mystery then becomes who is going to figure out Payia’s evil plot to take Korya’s wealth and family as well as when Korya will remember her old memories.

  GD Star Rating
  loading...
  Phaen Rak Phaen Rai (Thai-Drama) (2013), 9.4 out of 10 based on 12 ratings


  • Download Links:
  • NOTES

   1. Some of the files have been mis-renamed and have extension such as the following: _mkv, _mp4, _part, _avi, _zip, 001(2) and _rar.  If you run across such files, just rename the underscore (_) with a period (.)
   2. Before you post a comment complaining that a link is dead, try checking ALL the other file hosts.
   3. You might not be able to access the file host because the link protector site is being blocked in your country.  We will no longer provide direct/original links, so no need to ask.  Also, we won’t change the link protectors.
   4. Go here to post Missing or Dead Linksdoramax264.com/restore
   5.  Some of the filenames have been changed.  However, the subtitle filenames haven’t been changed.  For the subtitles to appear, both the videos’ and subtitles’ filenames have to be the same, excluding the extension.
   6. Some files might be out of order, so be sure to skim through all the filenames before complaining that a file is missing.
   7.  Some split filenames may be slightly different than others.  For example, one might contain the year while the other doesn’t.  To rejoin the files, the filenames must be the same, excluding the part number.


   depositfiles

   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.001      adf.ly/1IF0I3
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.002      adf.ly/1IF0I4
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E02.20130214.mkv      adf.ly/1IF0I5
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.001      adf.ly/1IF0I6
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.002      adf.ly/1IF0I7
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E04.20130221.mkv      adf.ly/1IF0I8
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E05.20130227.mkv      adf.ly/1IF0I9
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.001      adf.ly/1IF0IB
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.002      adf.ly/1IF0ID
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.001      adf.ly/1IF0IE
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.002      adf.ly/1IF0I0
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E08.20130307.mkv      adf.ly/1IF0IG
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E09.20130313.mkv      adf.ly/1IF0II
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E10.20130314.mkv      adf.ly/1IF0IJ
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.001      adf.ly/1IF0IK
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.002      adf.ly/1IF0IM
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.001      adf.ly/1IF0IN
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.002      adf.ly/1IF0IO
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E13.20130327.mkv      adf.ly/1IF0IP
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E14.20130328.mkv      adf.ly/1IF0IR
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.001      adf.ly/1IF0IS
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.002      adf.ly/1IF0IT

   turbobit.net

   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.001      adf.ly/1IF0IU
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.002      adf.ly/1IF0IV
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E02.20130214.mkv      adf.ly/1IF0IW
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.001      adf.ly/1IF0IX
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.002      adf.ly/1IF0IY
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E04.20130221.mkv      adf.ly/1IF0IZ
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E05.20130227.mkv      adf.ly/1IF0Ia
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.001      adf.ly/1IF0Ib
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.002      adf.ly/1IF0Ic
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.001      adf.ly/1IF0Id
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.002      adf.ly/1IF0Ie
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E08.20130307.mkv      adf.ly/1IF0If
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E09.20130313.mkv      adf.ly/1IF0Ig
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E10.20130314.mkv      adf.ly/1IF0Ih
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.001      adf.ly/1IF0Ii
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.002      adf.ly/1IF0Ij
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.001      adf.ly/1IF0Ik
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.002      adf.ly/1IF0Il
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E13.20130327.mkv      adf.ly/1IF0Im
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E14.20130328.mkv      adf.ly/1IF0In
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.001      adf.ly/1IF0Io
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.002      adf.ly/1IF0Ip

   unlimitzone

   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.001      adf.ly/1IF0Iq
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.002      adf.ly/1IF0Ir
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E02.20130214.mkv      adf.ly/1IF0Is
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.001      adf.ly/1IF0It
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.002      adf.ly/1IF0Iu
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E04.20130221.mkv      adf.ly/1IF0Iv
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E05.20130227.mkv      adf.ly/1IF0Iw
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.001      adf.ly/1IF0Ix
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.002      adf.ly/1IF0Iy
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.001      adf.ly/1IF0Iz
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.002      adf.ly/1IF0J0
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E08.20130307.mkv      adf.ly/1IF0J1
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E09.20130313.mkv      adf.ly/1IF0J2
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E10.20130314.mkv      adf.ly/1IF0J3
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.001      adf.ly/1IF0J5
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.002      adf.ly/1IF0J6
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.001      adf.ly/1IF0J7
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.002      adf.ly/1IF0J8
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E13.20130327.mkv      adf.ly/1IF0J9
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E14.20130328.mkv      adf.ly/1IF0JA
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.001      adf.ly/1IF0JB
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.002      adf.ly/1IF0JE

   uploaded.net

   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.001      adf.ly/1IF0JF
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.002      adf.ly/1IF0JG
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E02.20130214.mkv      adf.ly/1IF0JH
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.001      adf.ly/1IF0JI
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.002      adf.ly/1IF0JK
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E04.20130221.mkv      adf.ly/1IF0JL
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E05.20130227.mkv      adf.ly/1IF0JN
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.001      adf.ly/1IF0JP
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.002      adf.ly/1IF0JR
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.001      adf.ly/1IF0JS
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.002      adf.ly/1IF0JT
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E08.20130307.mkv      adf.ly/1IF0JU
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E09.20130313.mkv      adf.ly/1IF0JV
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E10.20130314.mkv      adf.ly/1IF0JX
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.001      adf.ly/1IF0JY
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.002      adf.ly/1IF0JZ
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.001      adf.ly/1IF0Ja
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.002      adf.ly/1IF0Jb
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E13.20130327.mkv      adf.ly/1IF0Jd
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E14.20130328.mkv      adf.ly/1IF0Je
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.001      adf.ly/1IF0Jf
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.002      adf.ly/1IF0Jg

   uptobox.com

   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.001      adf.ly/1IF0Jh
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.002      adf.ly/1IF0Jj
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E02.20130214.mkv      adf.ly/1IF0Jk
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.001      adf.ly/1IF0Jl
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.002      adf.ly/1IF0Jm
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E04.20130221.mkv      adf.ly/1IF0Jn
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E05.20130227.mkv      adf.ly/1IF0Jo
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.001      adf.ly/1IF0Jp
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.002      adf.ly/1IF0Jq
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.001      adf.ly/1IF0Jr
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.002      adf.ly/1IF0Js
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E08.20130307.mkv      adf.ly/1IF0Jt
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E09.20130313.mkv      adf.ly/1IF0Ju
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E10.20130314.mkv      adf.ly/1IF0Jv
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.001      adf.ly/1IF0Jw
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.002      adf.ly/1IF0Jx
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.001      adf.ly/1IF0Jy
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.002      adf.ly/1IF0Jz
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E13.20130327.mkv      adf.ly/1IF0K0
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E14.20130328.mkv      adf.ly/1IF0K1
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.001      adf.ly/1IF0K2
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.002      adf.ly/1IF0K3

   usersfiles

   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.001      adf.ly/1IF0K4
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.002      adf.ly/1IF0K5
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E02.20130214.mkv      adf.ly/1IF0K6
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.001      adf.ly/1IF0K7
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.002      adf.ly/1IF0K8
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E04.20130221.mkv      adf.ly/1IF0K9
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E05.20130227.mkv      adf.ly/1IF0KA
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.001      adf.ly/1IF0KB
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.002      adf.ly/1IF0KC
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.001      adf.ly/1IF0KD
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.002      adf.ly/1IF0KE
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E08.20130307.mkv      adf.ly/1IF0KF
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E09.20130313.mkv      adf.ly/1IF0KG
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E10.20130314.mkv      adf.ly/1IF0KH
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.001      adf.ly/1IF0KI
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.002      adf.ly/1IF0KJ
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.001      adf.ly/1IF0KK
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.002      adf.ly/1IF0KL
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E13.20130327.mkv      adf.ly/1IF0KM
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E14.20130328.mkv      adf.ly/1IF0KN
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.001      adf.ly/1IF0KO
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.002      adf.ly/1IF0KP

   datafile

   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.001      adf.ly/1IF0KQ
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.002      adf.ly/1IF0KR
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E02.20130214.mkv      adf.ly/1IF0KS
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.001      adf.ly/1IF0KT
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.002      adf.ly/1IF0KU
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E04.20130221.mkv      adf.ly/1IF0KV
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E05.20130227.mkv      adf.ly/1IF0KW
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.001      adf.ly/1IF0KX
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.002      adf.ly/1IF0KY
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.001      adf.ly/1IF0KZ
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.002      adf.ly/1IF0Ka
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E08.20130307.mkv      adf.ly/1IF0Kb
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E09.20130313.mkv      adf.ly/1IF0Kc
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E10.20130314.mkv      adf.ly/1IF0Kd
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.001      adf.ly/1IF0Kf
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.002      adf.ly/1IF0Kg
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.001      adf.ly/1IF0Kh
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.002      adf.ly/1IF0Ki
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E13.20130327.mkv      adf.ly/1IF0Kj
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E14.20130328.mkv      adf.ly/1IF0Kk
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.001      adf.ly/1IF0Kl
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.002      adf.ly/1IF0Km

   zippyshare

   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.001      adf.ly/1IF0Kn
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.002      adf.ly/1IF0Ko
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E02.20130214.mkv      adf.ly/1IF0Kp
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.001      adf.ly/1IF0Kq
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.002      adf.ly/1IF0Kr
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E04.20130221.mkv      adf.ly/1IF0Ks
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E05.20130227.mkv      adf.ly/1IF0Kt
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.001      adf.ly/1IF0Ku
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.002      adf.ly/1IF0Kv
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.001      adf.ly/1IF0Kw
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.002      adf.ly/1IF0Kx
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E08.20130307.mkv      adf.ly/1IF0Ky
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E09.20130313.mkv      adf.ly/1IF0Kz
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E10.20130314.mkv      adf.ly/1IF0L0
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.001      adf.ly/1IF0L1
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.002      adf.ly/1IF0L2
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.001      adf.ly/1IF0L3
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.002      adf.ly/1IF0L4
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E13.20130327.mkv      adf.ly/1IF0L6
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E14.20130328.mkv      adf.ly/1IF0L7
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.001      adf.ly/1IF0L8
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.002      adf.ly/1IF0LA

   1fichier

   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.001      adf.ly/1IF0LC
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E01.20130213.mkv.002      adf.ly/1IF0LD
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E02.20130214.mkv      adf.ly/1IF0LE
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.001      adf.ly/1IF0LF
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E03.20130220.mkv.002      adf.ly/1IF0LG
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E04.20130221.mkv      adf.ly/1IF0LI
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E05.20130227.mkv      adf.ly/1IF0LJ
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.001      adf.ly/1IF0LK
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E06.20130228.mkv.002      adf.ly/1IF0LM
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.001      adf.ly/1IF0LO
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E07.20130306.mkv.002      adf.ly/1IF0LP
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E08.20130307.mkv      adf.ly/1IF0LQ
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E09.20130313.mkv      adf.ly/1IF0LR
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E10.20130314.mkv      adf.ly/1IF0LS
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.001      adf.ly/1IF0LU
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E11.20130320.mkv.002      adf.ly/1IF0LV
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.001      adf.ly/1IF0LW
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E12.20130321.mkv.002      adf.ly/1IF0LX
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E13.20130327.mkv      adf.ly/1IF0LY
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E14.20130328.mkv      adf.ly/1IF0La
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.001      adf.ly/1IF0Lb
   Phaen_Rak_Phaen_Rai_E15_END_20130403.mkv.002      adf.ly/1IF0Lc

   GD Star Rating
   loading...
   Phaen Rak Phaen Rai (Thai-Drama) (2013), 9.4 out of 10 based on 12 ratings

About elinor