Dao Kaew Duen (Thai-Drama) (2013)

  Dao Kaew Duen (Thai-Drama) (2013)
 • Title : Dao Kaew Duen (Thai-Drama) (2013)
 • Alternative Title(s) : Dao Kaew Duen / The Star Courts the Moon / ดาวเกี้ยวเดือน
 • Hardsubbed or Softsubbed: Hardsubbed
 • English Subtitles: Yes
 • Number of Episodes: 11
 • Date Aired (YYYY-MM-DD): August 29, 2013-October 3, 2013
 • More Info: http://www.sharerice.com/index.php/Dao_Kaew_Duen
 • Summary:

  A story about a woman who wants a child and is looking for the best candidate for her unborn child.

  GD Star Rating
  loading...
  Dao Kaew Duen (Thai-Drama) (2013), 8.7 out of 10 based on 19 ratings


  • Download Links:
  • NOTES

   1. Some of the files have been mis-renamed and have extension such as the following: _mkv, _mp4, _part, _avi, _zip, 001(2) and _rar.  If you run across such files, just rename the underscore (_) with a period (.)
   2. Before you post a comment complaining that a link is dead, try checking ALL the other file hosts.
   3. You might not be able to access the file host because the link protector site is being blocked in your country.  We will no longer provide direct/original links, so no need to ask.  Also, we won’t change the link protectors.
   4. Go here to post Missing or Dead Linksdoramax264.com/restore
   5.  Some of the filenames have been changed.  However, the subtitle filenames haven’t been changed.  For the subtitles to appear, both the videos’ and subtitles’ filenames have to be the same, excluding the extension.
   6. Some files might be out of order, so be sure to skim through all the filenames before complaining that a file is missing.
   7.  Some split filenames may be slightly different than others.  For example, one might contain the year while the other doesn’t.  To rejoin the files, the filenames must be the same, excluding the part number.


   depositfiles

   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.001      adf.ly/w4XWn
   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.002      adf.ly/w4XWo
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.001      adf.ly/w4XWp
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.002      adf.ly/w4XWq
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.001      adf.ly/w4XWr
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.002      adf.ly/w4XWs
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.001      adf.ly/w4XWt
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.002      adf.ly/w4XWv
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.001      adf.ly/w4XWw
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.002      adf.ly/w4XWx
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.001      adf.ly/w4XWy
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.002      adf.ly/w4XWz
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.001      adf.ly/w4XX0
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.002      adf.ly/w4XX1
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.001      adf.ly/w4XX2
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.002      adf.ly/w4XX3
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.001      adf.ly/w4XX4
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.002      adf.ly/w4XX5
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.001      adf.ly/w4XX6
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.002      adf.ly/w4XX7
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.001      adf.ly/w4XX8
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.002      adf.ly/w4XX9

   filecloud

   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.001      adf.ly/w4XXA
   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.002      adf.ly/w4XXB
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.001      adf.ly/w4XXC
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.002      adf.ly/w4XXD
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.001      adf.ly/w4XXE
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.002      adf.ly/w4XXF
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.001      adf.ly/w4XXG
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.002      adf.ly/w4XXH
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.001      adf.ly/w4XXI
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.002      adf.ly/w4XXJ
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.001      adf.ly/w4XXK
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.002      adf.ly/w4XXL
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.001      adf.ly/w4XXM
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.002      adf.ly/w4XXN
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.001      adf.ly/w4XXO
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.002      adf.ly/w4XXP
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.001      adf.ly/w4XXQ
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.002      adf.ly/w4XXR
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.001      adf.ly/w4XXS
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.002      adf.ly/w4XXT
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.001      adf.ly/w4XXU
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.002      adf.ly/w4XXW

   junocloud

   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.001      adf.ly/w4XXX
   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.002      adf.ly/w4XXY
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.001      adf.ly/w4XXZ
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.002      adf.ly/w4XXa
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.001      adf.ly/w4XXb
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.002      adf.ly/w4XXc
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.001      adf.ly/w4XXd
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.002      adf.ly/w4XXe
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.001      adf.ly/w4XXf
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.002      adf.ly/w4XXg
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.001      adf.ly/w4XXh
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.002      adf.ly/w4XXi
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.001      adf.ly/w4XXj
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.002      adf.ly/w4XXk
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.001      adf.ly/w4XXl
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.002      adf.ly/w4XXm
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.001      adf.ly/w4XXn
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.002      adf.ly/w4XXp
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.001      adf.ly/w4XXq
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.002      adf.ly/w4XXr
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.001      adf.ly/w4XXs
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.002      adf.ly/w4XXt

   unlimitzone

   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.001      adf.ly/w4XXu
   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.002      adf.ly/w4XXv
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.001      adf.ly/w4XXw
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.002      adf.ly/w4XXx
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.001      adf.ly/w4XXy
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.002      adf.ly/w4XY1
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.001      adf.ly/w4XY2
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.002      adf.ly/w4XY3
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.001      adf.ly/w4XY4
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.002      adf.ly/w4XY5
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.001      adf.ly/w4XY6
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.002      adf.ly/w4XY7
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.001      adf.ly/w4XY8
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.002      adf.ly/w4XY9
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.001      adf.ly/w4XYA
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.002      adf.ly/w4XYB
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.001      adf.ly/w4XYC
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.002      adf.ly/w4XYD
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.001      adf.ly/w4XYE
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.002      adf.ly/w4XYF
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.001      adf.ly/w4XYG
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.002      adf.ly/w4XYH

   uploaded.net

   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.001      adf.ly/w4XYI
   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.002      adf.ly/w4XYJ
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.001      adf.ly/w4XYK
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.002      adf.ly/w4XYL
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.001      adf.ly/w4XYM
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.002      adf.ly/w4XYN
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.001      adf.ly/w4XYO
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.002      adf.ly/w4XYP
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.001      adf.ly/w4XYQ
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.002      adf.ly/w4XYR
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.001      adf.ly/w4XYS
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.002      adf.ly/w4XYT
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.001      adf.ly/w4XYU
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.002      adf.ly/w4XYV
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.001      adf.ly/w4XYW
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.002      adf.ly/w4XYX
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.001      adf.ly/w4XYY
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.002      adf.ly/w4XYZ
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.001      adf.ly/w4XYa
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.002      adf.ly/w4XYb
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.001      adf.ly/w4XYc
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.002      adf.ly/w4XYd

   uptobox.com

   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.001      adf.ly/w4XYe
   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.002      adf.ly/w4XYf
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.001      adf.ly/w4XYg
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.002      adf.ly/w4XYh
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.001      adf.ly/w4XYi
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.002      adf.ly/w4XYj
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.001      adf.ly/w4XYk
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.002      adf.ly/w4XYm
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.001      adf.ly/w4XYn
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.002      adf.ly/w4XYo
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.001      adf.ly/w4XYp
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.002      adf.ly/w4XYq
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.001      adf.ly/w4XYr
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.002      adf.ly/w4XYs
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.001      adf.ly/w4XYt
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.002      adf.ly/w4XYu
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.001      adf.ly/w4XYv
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.002      adf.ly/w4XYw
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.001      adf.ly/w4XYx
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.002      adf.ly/w4XYy
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.001      adf.ly/w4XYz
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.002      adf.ly/w4XZ0

   usersfiles

   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.001      adf.ly/w4XZ1
   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.002      adf.ly/w4XZ2
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.001      adf.ly/w4XZ3
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.002      adf.ly/w4XZ4
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.001      adf.ly/w4XZ5
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.002      adf.ly/w4XZ6
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.001      adf.ly/w4XZ7
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.002      adf.ly/w4XZ8
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.001      adf.ly/w4XZ9
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.002      adf.ly/w4XZA
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.001      adf.ly/w4XZB
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.002      adf.ly/w4XZC
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.001      adf.ly/w4XZD
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.002      adf.ly/w4XZE
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.001      adf.ly/w4XZF
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.002      adf.ly/w4XZG
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.001      adf.ly/w4XZH
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.002      adf.ly/w4XZI
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.001      adf.ly/w4XZJ
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.002      adf.ly/w4XZL
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.001      adf.ly/w4XZM
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.002      adf.ly/w4XZN

   datafile

   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.001      adf.ly/w4XZO
   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.002      adf.ly/w4XZP
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.001      adf.ly/w4XZQ
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.002      adf.ly/w4XZR
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.001      adf.ly/w4XZS
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.002      adf.ly/w4XZT
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.001      adf.ly/w4XZV
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.002      adf.ly/w4XZW
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.001      adf.ly/w4XZX
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.002      adf.ly/w4XZY
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.001      adf.ly/w4XZZ
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.002      adf.ly/w4XZa
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.001      adf.ly/w4XZb
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.002      adf.ly/w4XZc
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.001      adf.ly/w4XZd
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.002      adf.ly/w4XZe
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.001      adf.ly/w4XZf
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.002      adf.ly/w4XZg
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.001      adf.ly/w4XZh
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.002      adf.ly/w4XZi
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.001      adf.ly/w4XZj
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.002      adf.ly/w4XZk

   zippyshare

   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.001      adf.ly/w4XZl
   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.002      adf.ly/w4XZm
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.001      adf.ly/w4XZn
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.002      adf.ly/w4XZo
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.001      adf.ly/w4XZp
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.002      adf.ly/w4XZq
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.001      adf.ly/w4XZr
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.002      adf.ly/w4XZs
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.001      adf.ly/w4XZt
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.002      adf.ly/w4XZu
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.001      adf.ly/w4XZv
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.002      adf.ly/w4XZw
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.001      adf.ly/w4XZx
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.002      adf.ly/w4XZy
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.001      adf.ly/w4XZz
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.002      adf.ly/w4Xa0
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.001      adf.ly/w4Xa1
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.002      adf.ly/w4Xa2
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.001      adf.ly/w4Xa3
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.002      adf.ly/w4Xa4
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.001      adf.ly/w4Xa5
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.002      adf.ly/w4Xa6

   1fichier

   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.001      adf.ly/w4Xa7
   Dao_Kaew_Duen_E01.20130829.mkv.002      adf.ly/w4Xa8
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.001      adf.ly/w4Xa9
   Dao_Kaew_Duen_E02.20130904.mkv.002      adf.ly/w4XaB
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.001      adf.ly/w4XaC
   Dao_Kaew_Duen_E03.20130905.mkv.002      adf.ly/w4XaE
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.001      adf.ly/w4XaF
   Dao_Kaew_Duen_E04.20130911.mkv.002      adf.ly/w4XaG
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.001      adf.ly/w4XaI
   Dao_Kaew_Duen_E05.20130912.mkv.002      adf.ly/w4XaJ
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.001      adf.ly/w4XaK
   Dao_Kaew_Duen_E06.20130918.mkv.002      adf.ly/w4XaL
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.001      adf.ly/w4XaM
   Dao_Kaew_Duen_E07.20130919.mkv.002      adf.ly/w4XaN
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.001      adf.ly/w4XaO
   Dao_Kaew_Duen_E08.20130925.mkv.002      adf.ly/w4XaP
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.001      adf.ly/w4XaQ
   Dao_Kaew_Duen_E09.20130926.mkv.002      adf.ly/w4XaR
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.001      adf.ly/w4XaS
   Dao_Kaew_Duen_E10.20131002.mkv.002      adf.ly/w4XaT
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.001      adf.ly/w4XaU
   Dao_Kaew_Duen_E11_END_20131003.mkv.002      adf.ly/w4XaV

   GD Star Rating
   loading...
   Dao Kaew Duen (Thai-Drama) (2013), 8.7 out of 10 based on 19 ratings

About elinor